Wykład otwarty „Istota broni w życiu codziennym”

Dnia 08 listopada 2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbył się wykład otwarty, zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe „BWN”, działające przy Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prowadzącym był Adam Litwin instruktor Protectal Progress. Tematem wykładu była „Istota broni w życiu codziennym”

Początkowo uczestnikom wykładu zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia dotyczące broni oraz przedstawiono w jaki sposób działa. Następnie omówiono poszczególne rodzaje pozwoleń uprawniające nas do legalnego posiadania. Podczas następnej części wykładu Pan Adam Litwin przedstawił kilka krótkich filmów przedstawiających działanie wybranych rodzajów broni palnej oraz ukazał nam pusty nabój który każdy mógł zobaczyć oraz dotknąć. Na koniec zostały nam wyjaśnione mity na temat broni. Pan Adam chętnie odpowiadał na każde pytanie oraz zachęcał nas do zadawania ich jeżeli mieliśmy jakieś wątpliwości lub coś było dla nas niezrozumiałe.

Zarząd oraz członkowie Koła BWN dziękują Panu Adamowi Litwinowi za przeprowadzony wykład i przekazaną wiedzę.

ala

Sekretarz SKN BWN

Joanna Byrtek

Wykład otwarty „Od studenta do policjanta”

Dnia 25 października 2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbył się wykład otwarty o tematyce „Od studenta do policjanta”, który został zorganizowany przez Koło Naukowe BWN.

Prowadzącym był posterunkowy Kacper Kamiński któremu towarzyszyły rzecznik prasowy mł aspirant Magdalena Skretkowicz oraz Pani Joanna Wrzosek z Zespołu Kadr i Szkolenia z KPP w Nysie.

Początkowo uczestnikom wykładu zostały wyjaśnione podstawowe kryteria jakie obowiązują aby zostać funkcjonariuszem Policji. Następnie omówiono poszczególne testy które należy zdać, dowiedzieliśmy się jak wygląda test sprawności fizycznej, zostały przedstawione nam także losowe pytania z testu multiselect. Podczas następnej części wykładu Pan posterunkowy Kacper Kamiński opowiedział nam jak wyglądają pierwsze dni jako funkcjonariusz oraz co czeka na nas w Szkole Policji. Po wykładzie padło wiele pytań na które zostały udzielone bardzo pomocne odpowiedzi. Dla wielu osób ten wykład był pomocny, ponieważ wiążą swoją przyszłość z  Policją i mogli dowiedzieć się na czym dokładnie polega ta praca.

Zarząd oraz członkowie Koła BWN dziękują posterunkowemu Kacprowi Kamińskiemu, Pani Joannie Wrzosek oraz mł aspirantowi Magdalenie Skretkowicz za przeprowadzony wykład i przekazaną wiedzę.

22879256_1708666109175049_1160285764_o

 

Sekretarz SKN BWN

Joanna Byrtek

Festiwal Kół Naukowych

Dnia 25 października 2017 Koło Naukowe BWN uczestniczyło w Festiwalu Kół Naukowych. Na czele reprezentantów stała nasza Pani Prezes Dominika Stanoszek która wraz z innymi członkami zachęcała do dołączenia oraz przedstawiała osiągnięcia koła. Na naszym stanowisku ukazane były między innymi zdjęcia z różnych wydarzeń organizowanych przez nas, kodeksy, walizka kryminalistyczna oraz przedstawiany był film promocyjny. Bardzo dużo osób było zainteresowanym naszą działalnością, mamy nadzieję, że dzięki temu nasze grono powiększy się o nowych członków.

22812943_1484422645008448_1301714049_o

22831170_1484422061675173_1368141856_o

Akcja Honorowe Oddawanie Krwi

Dnia 5 października 2017 roku koło naukowe zorganizowało akcję Honorowego Oddawania Krwi. Zbiórkę krwi przeprowadziło RCKiK Opole. Akcja odbyła się w budynku „E” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w godzinach od 9:00 do 12:00. W czasie jej trwania zarejestrowało się 10 osób, z czego 8 oddało krew. Zainteresowanie było spore, jednak duża część osób nie mogła podzielić się krwią ze względu na zbyt niską wagę oraz obecny stan zdrowia.

W dniu 19 oraz 20 maja na otwartej strzelnicy w Regulicach studenci Instytutu Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyli kurs w zakresie praktycznego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Kurs Został zorganizowany przy współpracy firmy Protectal Progress w Nysie oraz Studenckiego Koła Naukowego BWN.

Prowadzącymi kursu byli instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego i taktyki: Adam Litwin oraz Tadeusz Wójcik

W pierwszy dzień kursu studenci brali udział w wykładzie o charakterze teoretycznym, gdzie poruszono wszelkie zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa na strzelnicy, o budowie broni oraz o jej mechanizmach. Mieli również możliwość rozłożenia i złożenia każdego z egzemplarzy.

Drugi dzień kursu odbył się w Regulicach na otwartej strzelnicy, gdzie pod okiem instruktorów przerobiono zakres praktyczny obejmujący:

-Podstawy strzelania z pistoletu
-Podstawy strzelania z karabinu
-Sposoby dobywania i przeładowywania broni
-Naukę stabilnego chwytu, poprawnego zgrywania przyrządów celowniczych

Studenci uczyli się obsługi na takich rodzajach broni, jak: Pistolet Glock 19,17,34; Pistoletach XDM; Karabinkach AK 47

Zarząd oraz członkowie Koła BWN dziękują po raz kolejny Panu Adamowi Litwinowi za przeprowadzony kurs, przekazaną wiedzę oraz wzorową i profesjonalną współpracę.

Dyrektor do spraw innowacji

Oskar Zimny

Wykład otwarty – Służba Więzienna

 W dniu 11.05.2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbył się wykład otwarty, organizowany przez Koło Naukowe „BWN” , działające przy Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  Temat wykładu „Rola psa specjalnego w działaniu służby mundurowej jaką jest Służba Więzienna na przykładzie Zakładu Karnego w Nysie”.

Prowadzącymi wykład byli kpt. Arkadiusz Komar – specjalista działu ochrony oraz st. kpr. Rafał Mazurek wraz z suczką Nutką - przewodnik psa specjalnego.

W pierwszej części uczestnikom została przedstawiona tematyka związana z psem specjalnym. W jaki sposób jest przeprowadzane szkolenie takiego psa, życie prywatne psa z przewodnikiem, jaką ważną rolę odgrywa taki pies oraz specyfika jego pracy w Służbie Więziennej nie tylko wewnątrz zakładu ale również poza murami. Studenci nie oszczędzali prowadzących udzielając im wielu pytań.

Druga część wykładu odnosiła się do ogólnego przedstawienia Zakładu Karnego, jak wygląda praca w nim, atmosfera, specyfika pracy, trudności z jakimi mierzą się na co dzień pracownicy. Szczegółowo został przedstawiony temat narkotyków w więzieniu i obrotu nimi, jakich to sztuczek i przekrętów próbują osadzeni. Pan kpt. Arkadiusz Komar przedstawił również jak wygląda praca specjalisty działu ochrony. Na sam koniec prowadzący wyjaśnili w jaki sposób wygląda rekrutacja do Służby Więziennej.

Zarząd oraz członkowie Koła BWN dziękują kpt. Arkadiusz Komar i st. kpr. Rafał Mazurek za przeprowadzony wykład i przekazaną wiedzę.

Sekretarz SKN BWN

Stanoszek Dominika

Wykład otwarty „Przeżycia i doświadczenia strażaka związanych z ochroną ludności” 20.04.2017

 W dniu 20.04.2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbył się wykład otwarty o tematyce: „Przeżycia i doświadczenia strażaka związanych z ochroną ludności”, który został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe BWN.

Prowadzącym był członek honorowy Koła mł. kpt. mgr. Piotr Częstochowski.

Początkowo uczestnikom wykładu zostało wyjaśnione czym zajmuje się straż pożarna oraz jak ważną rolę pełni w życiu codziennym. Prowadzący przybliżył pracę strażaka oraz szkolenia, które muszą oni przechodzić. Mogliśmy także posłuchać kilku zgłoszeń przyjmowanych przez dyżurnego na stanowisku kierowania oraz zobaczyć zdjęcia i filmiki z rożnych wypadków. Po wykładzie mogliśmy zobaczyć i założyć maskę i butlę powietrzną.

Zarząd oraz członkowie Koła BWN dziękują mgr. Piotrowi Częstochowskiemu za przeprowadzony wykład i przekazaną wiedzę.

Sekretarz SKN BWN

Dominika Stanoszek

Wykład otwarty „Praktyczne aspekty postępowania administracyjnego w pracy policji” 30.03.2017

W dniu 30.03.2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbył się wykład otwarty o tematyce: „Praktyczne aspekty postępowania administracyjnego w pracy policji”, który został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe BWN.  Prowadzącym był podinspektor mgr. Paweł Droździk.

Początkowo uczestnikom wykładu zostały wyjaśnione podstawowe definicje, terminy oraz podstawy prawne dotyczące postępowania administracyjnego.
„Dowiedzieliśmy się, że w policji szczególnie stosuje się KPA w postępowaniu dyscyplinarnym i postępowaniu skargowym oraz jakie są pomiędzy nimi różnice i jak wygląda ich procedura.” – mówi jeden z uczestników wykładu.

Zarząd oraz członkowie Koła BWN dziękują podinspektorowi mgr. Pawłowi Droździk za przeprowadzony wykład i przekazaną wiedzę.

Sekretarz SKN BWN
Dominika Stanoszek

V Turniej Służb Mundurowych

4 marca 2017 r. na hali sportowej przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie odbył się V Turniej Służb Mundurowych o Puchar Rektora PWSZ, zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe BWN, działające przy Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Czytaj dalej

Konkurs z prawa karnego i prawa wykroczeń

3 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbył się kolejny konkurs z prawa karnego i prawa wykroczeń, zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe BWN.

Finalistami zostali:
A. Terteka 33
J. Wilczok 30
D. Czop 28
Sz. Juraszek 26
E. Myjak 23
A. Kosmęda 22
W. Kiraga 22
M. Świeć 22
K. Hejdak 22

11 stycznia odbył się 2 etap konkursu. Zwyciężczynią została A. Terteka.
Serdecznie gratulujemy!

Sekretarz SKN BWN
Anna Cygoń